มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2556 11:37 น. ปรับรุง: 11 ม.ค. 2567 9:23 น. เปิดอ่าน 4721 ครั้ง  
 

แผนปฏิบัติราชการายปี (พ.ศ. 2566) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.๒๕๖๓) รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมารณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ