ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

3 ตุลาคม 2562 16:48 น. เปิดอ่าน 16361 ครั้ง   EN
 

วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ

  • เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ และ แผนปฎิบัติการดิจิทัล

  1. เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  2. สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์

ตำแหน่ง : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Email : akarapol@dsi.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ -

ข้อมูลส่วนบุคคล

เกิด :

ประวัติการศึกษา :

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

 
 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ