ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

เผยแพร่: 3 ต.ค. 2562 16:48 น. ปรับรุง: 3 ก.พ. 2566 10:38 น. เปิดอ่าน 25763 ครั้ง   EN
 

วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ

  • เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ และ แผนปฎิบัติการดิจิทัล

  1. เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  2. สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ

ตำแหน่ง : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Email : yutthana@dsi.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ 55513

ข้อมูลส่วนบุคคล

เกิด : 30 ธันวาคม 2512

ประวัติการศึกษา :

วุฒิที่ใช้บรรจุ :

  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วุฒิในตำแหน่งปัจจุบัน :  

  • นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิสูงสุด :  

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)