หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2562 15:45 น. ปรับรุง: 8 ก.ค. 2563 12:10 น. เปิดอ่าน 13804 ครั้ง   EN
 

สำนักงานรัฐมนตรี

 

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

 

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีฯ

ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่อยู่ในกำกับดูแล

หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ