กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department of Special Investigation

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  • DSI CALL CENTER 1202ศูนย์รับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย โทร 1202 ทั่วประเทศ
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนคว »» จัดทำโดย นายเฉลิมพงษ์ สุพรรณภูมิ ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง...
  • DSI จับมือUNODCเพิ่มศักยภาพการต่อต้านการค้ามนุษย์ »» DSI จับมือUNODCเพิ่มศักยภาพการต่อต้านการค้ามนุษย์                       ในวันนี้ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ...
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ »»                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดย ระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MA...
  • กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินกิจกรรม DSI Network Hearing ข้อเสนอแนะในการบูรณาการเครือ »»                      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินกิจกรรม DSI network Hearing ข้อเสนอแนะในการ บูรณาการเครือข่ายกับงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศ...
  • DSI จับมือ สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์สตรี-เด็ก »» DSI จับมือ สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์สตรี-เด็ก            ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุข...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557