กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department of Special Investigation

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  • DSI CALL CENTER 1202ศูนย์รับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย โทร 1202 ทั่วประเทศ
  • ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยสำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ อยู่ระหว่างทำการสืบสวนสอบสวนคดีพ »» ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ      ด้วยสำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ อยู่ระหว่างทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๕๘/๒๕๕๗ กรณี นางสาววิลาวัลย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ถูกกล่าวหาว่ากระทำ...
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตราการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ »»                       ระหว่างวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ...
  • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนคว »» จัดทำโดย นายเฉลิมพงษ์ สุพรรณภูมิ ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัย การตรวจสอบข้อเท็จจริง...
  • DSI จับมือUNODCเพิ่มศักยภาพการต่อต้านการค้ามนุษย์ »» DSI จับมือUNODCเพิ่มศักยภาพการต่อต้านการค้ามนุษย์                       ในวันนี้ (วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ...
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพ »»                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดย ระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MA...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557