• DSI CALL CENTER 1202ศูนย์รับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย โทร 1202 ทั่วประเทศ
  • VDO-DSI รับหนังสือจากเครือข่ายภาคประชาชนประเด็นฟิลลิปมอริสเลี่ยงภาษีบุหรี่ »» วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.ศูนย์บริหารคดีพิเศษ/รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพ...
  • DSI รับหนังสือ จากเครือข่ายภาคประชาชน ประเด็น ฟิลลิปมอร์ริสเลี่ยงภาษีบุหรี่ »»           DSI รับหนังสือ จากเครือข่ายภาคประชาชน ประเด็น ฟิลลิปมอร์ริสเลี่ยงภาษีบุหรี่               วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นาง...
  • VDO โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร ภายใต้นโยบาย "ข้าราชการด »» วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:00น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง พ.ต.ท.พงศ์อินทร์...
  • ดีเอสไอส่งเรื่องทุจริตการจัดซื้อเครื่งออกกำลังกายกรมพลศึกษาให้ป.ป.ช. »»             นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้สำนักคดีความมั่นคง ทำการสืบสวนกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายและเครื่องนันท...
  • นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ พ.ต »»                   วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:00น. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์...
ตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ dsi map เตือนภัยไซเบอร์ เตือนภัยไซเบอร์