ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประพันธ์โดย นางสินีนารถ ทรัพย์เกิดปัญญา

เข้าสู่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI