กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department of Special Investigation

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  • DSI CALL CENTER 1202ศูนย์รับแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย โทร 1202 ทั่วประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต »» ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง) ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะองค์กรกลา...
  • DSI ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ  ประจำ สอท.ส »»   DSI ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ ประจำ สอท.สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย             เมื่อวันพุธ...
  • เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ๘ องค์กร ยื่นหนังสือต่อ DSI ให้รับพิจารณากรณีคณะกรรมการองค »» เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ๘ องค์กร ยื่นหนังสือต่อ DSI ให้รับพิจารณากรณีคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีพฤติกรรมส่อทุจริต และทำให้เกิดความเสียหาย ...
  • ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร »»   ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5      ...
  • การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนที่เก »» การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง และการก่อการร้ายตามหลักมาตรฐานสากล   ...

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557


s