รายงานสรุปผลตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

เผยแพร่: 1 พ.ค. 2567 16:50 น. ปรับรุง: 1 พ.ค. 2567 16:53 น. เปิดอ่าน 124 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง