การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 13 ก.ย. 2566 18:06 น. ปรับรุง: 14 ก.ย. 2566 15:49 น. เปิดอ่าน 1964 ครั้ง  
 
 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อการปฏิบัติงานภายใน
 3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 4. แบบฟอร์มขอความยินยอม
 5. แบบฟอร์มขอถอนความยินยอม
 6. แบบฟอร์มแจ้งเหตุละเมิด
 7. แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์
 8. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 9. ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้รับการยกเว้น
 10. มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 11. E-book การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 12. ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/หน่วยงานที่รัดผิดชอบ
 13. กฏหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 14. มาตรการควบคุมการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 15. นโยบายคุกกี้และเว็บไซต์
  15.1 นโยบายคุกกี้
  15.2 นโยบายเว็บไซต์


ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ