DSI รับหนังสืออัยการสูงสุด แจ้งคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง “ชัยวัฒน์”กับพวก ในคดีฆาตกรรมนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำชุมชนกะเหรี่ยงฯ

เผยแพร่: 16 ส.ค. 2565 9:08 น. ปรับรุง: 1 ก.ย. 2565 17:09 น. เปิดอ่าน 1245 ครั้ง   EN
 

DSI รับหนังสืออัยการสูงสุด

แจ้งคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้อง “ชัยวัฒน์” กับพวก
ในคดีฆาตกรรมนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำชุมชนกะเหรี่ยงฯ

           ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวน กรณี การหายตัวไปของนายพอละจี หรือบิลลี่       รักจงเจริญ แกนนำชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่หายตัวไปภายหลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ร่วมกันจับกุมในความผิดอาญา กรณี นำน้ำผึ้งซึ่งเป็นของป่าออกจากเขตอุทยานแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557  ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติให้กรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 13/2565  จากการสอบสวนมีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเป็นการฆาตกรรมโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นควรฟ้อง นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ      แก่งกระจาน กับพวก จำนวน 4 คน ในความผิดฐานร่วมกัน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ , ฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพ   ในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย , ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเอง , ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ,    ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งพนักงานอัยการและต่อมาได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์ฯ กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการ ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องดังกล่าว และส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุด เพื่อชี้ขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ประกอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 34 ตามที่ได้เสนอข่าวต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แล้ว นั้น
           บัดนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งว่า อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายชัยวัฒน์  ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ ร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเอง ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ      ในร่างกายเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย ร่วมกันโดยทุจริตหรืออำพรางคดีกระทำการใด ๆ แก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จ ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 91 , 289 (4) (7) , 309 , 310 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26)     
พ.ศ.2560 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ทวิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 มาตรา 5 ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นแย้ง หลังจากที่พนักงานอัยการจะได้นำผู้ต้องหาทั้งหมดยื่นฟ้องต่อศาลและเข้าสู่การพิจารณาของศาลต่อไป 
           คดีนี้เป็นคดีสำคัญที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้อง และถือเป็นคดีบังคับสูญหายที่สำคัญ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏ ในการสืบสวนสอบสวนได้มีการบูรณาการกับหลายภาคส่วน ทางภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัย มีการนำเทคโนโลยีใหม่หลายประการเข้ามาช่วยในการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งนำเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมประเภทไมโทคอนเดรีย ประกอบการสืบสวนสอบสวน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความมุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

แชทกับวานหน่อย