DSI สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นโรงพักสินค้าเอกชน พบสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีจำนวนมาก มูลค่ากว่าหลายล้านบาท

26 พฤศจิกายน 2564 16:06 น. เปิดอ่าน 857 ครั้ง   EN
 

DSI สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นโรงพักสินค้าเอกชน พบสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีจำนวนมาก มูลค่ากว่าหลายล้านบาท

      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรายงานจากสายข่าวแจ้งเบาะแสว่ามีขบวนการกระทำความผิดในการลักลอบนำสินค้าเข้าประเทศโดยการหลีกเลี่ยงภาษี และอาศัยโอกาสจากข้อยกเว้นด้านศุลกากรในกระทำความผิด ในลักษณะ “เป็นของที่นำเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคา CIF (Cost Insurance and Freight)  ไม่เกิน 1,500 บาท จะได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด”  ซึ่งสินค้าเหล่านั้นได้พักไว้ในโรงพักสินค้าศุลกากรของเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม  
       ดงนั้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายมเหสักข์  พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค สั่งการให้ นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค  นายโยธิน ธรรมสุรีย์ ผู้อำนวยการส่วนกลั่นกรองคดีและการข่าวคดีพิเศษภาค และร้อยตำรวจโท เสฏฐวุฒิ สายป้อง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 3 พร้อมด้วยคณะพนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดนครพนม ,ศรภ. และ กอ.รมน. นำหมายค้นของศาลอาญาที่ 1028/2564 เข้าตรวจค้นโรงพักสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (โรงพักสินค้าเอกชน) ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจเก็บ หรือตรวจปล่อยของนําเข้า ของผ่านแดน  ของถ่ายลํา  ที่ยังมิได้เสียอากรและยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม      ผลการตรวจค้นพบสิ่งของต้องสงสัยหลายรายการ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อว่าของมีมูลค่าเกินอัตราตามประกาศข้างต้นและอาจมีการหลีกเลี่ยงภาษี รวมมูลค่ากว่าหลายล้านบาท  โดยหลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประสานงานร่วมกับกรมศุลกากร ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 

         อนึ่ง จากการลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีกลุ่มบุคคลกระผิดกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ลักลอบขนแรงงานซึ่งเป็นลักษณะการค้ามนุษย์บางแห่งมีการลักลอบทำลายทรัพยากรอันกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลักลอบขุดทรายตามแนวชายแดน ซึ่งกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคจะได้มีการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ