ดีเอสไอ รับคดี กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่โดยหลบเลี่ยงภาษีฯ เป็นคดีพิเศษ

5 พฤษภาคม 2565 10:34 น. เปิดอ่าน 366 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ รับคดี กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่

โดยหลบเลี่ยงภาษีฯ เป็นคดีพิเศษ

       สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานฝ่ายปกครอง นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลา เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์และโกดังเก็บสินค้าผิดกฎหมาย จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดสินค้าบุหรี่ต่างประเทศ  จำนวน 851,460 ซอง  คิดเป็นมูลค่าภาษีประมาณ 50  ล้านบาท  คิดเป็นประมาณการค่าปรับประมาณ 500 ล้านบาท สุราต่างประเทศ จำนวน 3,296 ขวด  คิดเป็นมูลค่าภาษีประมาณ 9 แสนบาท ประมาณการค่าปรับประมาณ 9 ล้านบาท  ไพ่ป๊อก 3,168 สำรับ  คิดเป็นมูลค่าภาษีประมาณ 5 หมื่นบาท ประมาณการค่าปรับประมาณ 5 แสนบาท ที่ลักลอกนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้เสียภาษีและมิได้ผ่านพิธีทางศุลกากร รวมเป็นมูลค่าความเสียหายที่รัฐสูญเสียไปกว่า 560,450,000 ล้านบาท (ห้าร้อยหกสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น   ทางด้านคณะพนักงานสืบสวน กองคดีความมั่นคง (หน่วยงานรับผิดชอบ) ได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษ พิจารณากลั่นกรอง กรณี กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่โดยหลบเลี่ยงภาษีฯ ให้เป็นคดีพิเศษ 
       ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษ โดยพันตำรวจตรี  ยุทธนา  แพรดำ  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำหน้าที่ประธานกรรมการการประชุม ครั้งที่ 13/2565 มีมติรับ กรณี กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่โดยหลบเลี่ยงภาษีฯ ให้เป็นคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งต่อจากนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้รับมอบหมายจะเร่งดำเนินการขยายผล และติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายเร็วที่สุด ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ