DSI ตรวจค้นโรงงาน/บริษัทเชื่อมโยงคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่

เผยแพร่: 2 มิ.ย. 2565 19:40 น. ปรับรุง: 11 ส.ค. 2565 9:54 น. เปิดอ่าน 1486 ครั้ง   EN
 

DSI ตรวจค้นโรงงาน/บริษัทเชื่อมโยงคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่

สืบเนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ กรณีการทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง(2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เป็นคดีพิเศษที่ 215/2565 ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดี ซึ่งคดีดังกล่าว มีพันตำรวจตรี ยุทธนาแพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 9 จุด เพื่อแสวงหาหลักฐานพิสูจน์ความผิดไปครั้งหนึ่งแล้ว นั้น

 

เนื่องจากการสอบสวนขยายผล ปรากฎพยานหลักฐานสำคัญบางประการที่จำเป็นต้องดำเนินการที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื่องจากพบว่ามีบริษัทผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันแห่งหนึ่ง เข้ายึดถือครอบครองเป็นเจ้าของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อม โดยมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าน่าจะเป็นการครอบครองหรือการได้มาโดยมิชอบ เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด มาก่อน และผู้บริหารบริษัทดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่อดีตเป็นผู้บริหารของชุมนุมหสกรณ์ฯ โดยมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นคณะผู้บริหารเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง จนส่งผลต่อผู้ถือหุ้นสหกรณ์ที่เป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์ม มากกว่า50,000 ราย ได้รับความเสียหาย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน อำนวยการเพื่อเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว โดยสั่งการให้ ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ  รังไสย ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วนงานของรัฐ ยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดกระบี่เพื่อขอออกหมายค้น ซึ่งศาลจังหวัดกระบี่ได้ออกหมายค้นเลขที่ 186/2565

 

ล่าสุด ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมด้วย พันตำรวจโทจักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษ สนธิกำลังนำเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยสนธิกำลังร่วมกับ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายที่ตั้งอยู่ภายในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อม จำกัด ในพื้นที่ตำบลคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จากการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญที่สามารถเป็นพยานหลักฐานได้จำนวนหนึ่ง หลังจากนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อมีความเห็นทางคดีตามพยานหลักฐาน โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกฎหมายต่อไป

 

อนึ่ง คดีนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่และใกล้เคียงจำนวนมาก คณะกรรมการคดีพิเศษ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคดีพิเศษ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการคดีพิเศษ ได้ให้ความสำคัญให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกฎหมาย

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย