อธิบดี DSI ลงพื้นที่หาดเลพัง-ลายัน สนธิกำลังหน่วยงาน ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกที่สาธารณะ

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2565 17:13 น. ปรับรุง: 18 ต.ค. 2565 12:21 น. เปิดอ่าน 1282 ครั้ง   EN
 

อธิบดี DSI ลงพื้นที่หาดเลพัง-ลายัน

สนธิกำลังหน่วยงาน ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกที่สาธารณะ        

    วันนี้ (วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 )  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก  ปิยะ  รักสกุล  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  และนายศุภชัย  คำคุ้ม  ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 8  ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ นำโดยนายณรงค์  วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายอำเภอถลาง ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และอีกหลายหน่วยงาน  ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาล เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ในเนื้อที่ 178 ไร่  บริเวณหาดเลพัง-หาดลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต     
     นายไตรยฤทธิ์ฯ กล่าวว่า ตามนโยบายที่สำคัญของท่านสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกบุกรุกและครอบครองเอกสารสิทธิโดยมิชอบ  ในวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงาน และได้บูรณาการงานกับหน่วยงานในพื้นที่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอถลาง  ที่ดินจังหวัดภูเก็ต  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  และอีกหลายหน่วยงาน ที่มาร่วมทำงานกันอย่างเข้มแข็ง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลงพื้นที่มาร่วมสังเกตการณ์ โดยมาให้กำลังใจแก่พี่น้องข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความกล้าหาญปฏิบัติหน้าที่ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติจนสำเร็จ  มีพื้นที่จำนวน 178 ไร่ รวมมูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท  ที่เป็นสมบัติส่วนรวมของพี่น้องประชาชน ทั้ง 70 กว่าล้านคน ที่ไม่ใช่เป็นของนายทุนหรือครอบครองโดยผู้ใดผู้หนึ่ง  ในวันนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ได้ดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลในบางส่วนแล้ว 
    ที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดเลพัง - ลายัน จำนวน 178 ไร่ นี้  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้ว  โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ และให้ความสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ในการเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อทวงคืนผืนป่าซึ่งเป็นของแผ่นดิน ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ  ตลอดจนเพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพื่อประชาชนรุ่นหลังต่อไป  และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการทำงานของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ ที่ว่า “DSI เข้าถึงง่าย ได้ความยุติธรรม”  
 ดังนั้น หากประชาชนทราบเบาะแสการแอบอ้างเอกสารสิทธิหรือเจตนาครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว  ขอให้แจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน  DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)  โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

 

แชทกับวานหน่อย