DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่สืบสวนการประกอบกิจการเมืองแร่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เผยแพร่: 16 ก.ย. 2564 10:07 น. ปรับรุง: 16 ก.ย. 2564 11:32 น. เปิดอ่าน 1968 ครั้ง  
 

DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นที่สืบสวนการประกอบกิจการเมืองแร่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสงขลา

        สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายแห่ง ด้วยการลักลอบขุดภูเขา ระเบิดหิน เหมืองหิน เพื่อนำแร่ส่งออกยังต่างประเทศโดยมิได้รับอนุญาตและไม่ชำระค่าภาคหลวงแร่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและภาษีจำนวนมาก 
           พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้อนุมัติให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคสืบสวน เป็นสำนวนสืบสวนที่ 85/2564  โดยมอบหมายให้ นายมเหสักข์ พันธุ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และนายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ทำการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบ ต่อมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสงขลา เทศบาลตำบลนาทับ สถานีตำรวจภูธรควนมีด ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมตรวจสอบ บริษัท ไศลรุ่งเรือง บริษัท เมืองแร่ลิวงศ์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์วัน (อินเตอร์เทรด) ประเทศไทย จำกัด (ท่าเรือ) โดยได้ตรวจสอบขั้นตอนตั้งแต่รถบรรทุกแร่เข้ามาในบริเวณท่าเรือเอ็กซ์วัน จนกระทั่งส่งแร่ออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา ในการส่งออกแร่หินดังกล่าวได้ดำเนินการโดยถูกต้อง และชำระค่าภาคหลวงครบถ้วนหรือไม่ และการทำเหมืองของผู้ประกอบการส่งออกดังกล่าว ได้ทำเหมืองนอกเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากเข้าข่ายเป็นคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่เป็นคดีพิเศษ ก็จะรับคดีไว้สืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ