DSI แถลงผลปฏิบัติการบุกค้นแหล่งจำหน่ายสินค้า/โกดังเก็บสินค้าหลายจุด ยึดกระเป๋าปลอมและกางเกงยีนส์ละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายรายการ มูลค่ารวมกว่า 120 ล้านบาท

เผยแพร่: 30 ส.ค. 2565 15:21 น. ปรับรุง: 30 ส.ค. 2565 15:21 น. เปิดอ่าน 1308 ครั้ง  
 

DSI แถลงผลปฏิบัติการบุกค้นแหล่งจำหน่ายสินค้า/โกดังเก็บสินค้าหลายจุด

ยึดกระเป๋าปลอมและกางเกงยีนส์ละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายรายการ

มูลค่ารวมกว่า 120 ล้านบาท

​          จากการที่ประเทศไทยถูกสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) จัดอันดับสถานะทางการค้าอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ ที่ทำให้ไทยต้องถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสทางการค้า ถูกประเมินต่ำและลดมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบของประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและมีนโยบายในการปราบปรามเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดที่เป็นเครือข่าย หรือที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


          วันนี้ (วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565) เวลา 10.30 น. ณ โกดังเช่าเก็บสินค้าของกลาง   บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา แถลงผลการตรวจค้นสถานที่จำหน่ายสินค้าและโกดังเก็บสินค้าในเขตพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (พื้นที่สีแดง) ซุกซ่อนสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้ปฏิบัติการบุกค้นทลายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้ารายใหญ่  ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565  ดังนี้

         1.ปฏิบัติการทลายสถานที่จำหน่ายสินค้าและโกดังเก็บสินค้าประเภทกระเป๋าปลอมเครื่องหมายการค้า ในเขตพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (พื้นที่สีแดง) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวจารุวรรณ ครุสาตะ ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 1 พันตำรวจตรี สตพงษ์ เชื้อมหาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันนำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เลขที่ 607-613/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทำการตรวจค้นสถานที่จำหน่ายสินค้าและสถานที่ต้องสงสัยในเขตพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (พื้นที่สีแดง) จำนวน 7 จุด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานข้อมูลกับบริษัทสัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ตัวแทนเครื่องหมายการค้าระดับโลก หลายแบรนด์ อาทิ เช่น HERMES LACOSTE เป็นต้น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งลักลอบเก็บซุกซ่อนสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่กระจายสินค้าเพื่อส่งขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย


          ผลการตรวจค้นทั้ง 7 จุด ภายในตลาดโรงเกลือนครนายก C 1 และตลาด THE COIN จังหวัดนครนายก พบสินค้าประเภทกระเป๋าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อ LOUIS VUITTON , CHANEL , COACH และยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 300,000 ชิ้น โดยมีมูลค่าสินค้าตามราคาท้องตลาดเป็นเงินจำนวนกว่า 100 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายตามราคาของแท้ เป็นเงินจำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท จึงได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษ โดยกล่าวหาว่าจำหน่าย เสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมาย การค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร และซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร

          2. ปฏิบัติการทลายโกดังเก็บสินค้าประเภท “กางเกงยีนส์” ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พันตำรวจโท นิรุติ พัฒนรัฐ  รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พันตำรวจตรี สตพงษ์  เชื้อมหาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันนำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เลขที่ 620-624/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ทำการตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าจำพวก “กางเกงยีนส์” ละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยได้รับการประสานข้อมูลจากบริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนเครื่องหมายการค้า LEVI’S สินค้าจำพวกกางเกงยีนส์ของ บริษัท ลีวาย สเตราส์ส แอน โก สหรัฐอเมริกา บริษัท สำนักงานกฎหมายดำเนินสมเกียรติและบุญมา จำกัด ตัวแทนเรื่องหมายการค้า LEE ของ เดอะ เอช.ดี.ลี คัมปะนี,อิงค์ สหรัฐอเมริกา และบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตัวแทนเครื่องหมายการค้า MC ประเทศไทย ถึงสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งลักลอบเก็บซุกซ่อนสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่และเป็นสถานที่กระจายสินค้าเพื่อส่งขายออนไลน์
 

          ผลการตรวจค้นทั้ง 5 จุด อาคารพาณิชย์ เลขที่ 104/77 , 104/78 , 104/90 , 104/91 และเลขที่ 101/97 ภายในหมู่บ้านโครงการ โอเควินเลจ ซอยพระยามนธาตุ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร     พบสินค้าประเภทกางเกงยีนส์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อ LEVI’S , LEE , MC รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ในการตัดเย็บกางเกงยีนส์ รวมจำนวนกว่า 60,000 ชิ้น มีมูลค่าสินค้าตามราคาท้องตลาด  เป็นเงินจำนวนกว่า 20 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายตามราคาของแท้ เป็นเงินจำนวนกว่า  100 ล้านบาท จึงได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเป็นคดีพิเศษ โดยกล่าวหาว่าจำหน่าย เสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทกางเกงยีนส์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

แชทกับวานหน่อย