DSI ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ตรวจสอบที่ดิน 19 โฉนด กรณีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

11 สิงหาคม 2563 14:43 น. เปิดอ่าน 622 ครั้ง  
 

DSI ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ตรวจสอบที่ดิน 19 โฉนด กรณีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการ กรณีมีการร้องขอให้ตรวจสอบการทุจริตโดยการนำเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ด้วยวิธีปล่อยเงินกู้พิเศษให้แก่ตนเองกับพวก เป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้รับความเสียหาย 2,279 ล้านบาท

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้คณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 2 กองคดีความมั่นคง และคณะ ดำเนินการ 

 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ร้องอ้างว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ตรวจสอบพบว่า ผู้บริหารสหกรณ์รายหนึ่งกับพวก ได้ทุจริต โดยอ้างว่าจะจัดทำโครงการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกสหกรณ์ และได้นำเงินของสหกรณ์ไปซื้อที่ดินในเขตตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 19 โฉนด เนื้อที่รวมประมาณ82 ไร่ 67 ตารางวา แต่ใช้ชื่อตนเองเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นชื่อตนเองเพื่อถือกรรมสิทธิ์ด้วย และดำเนินโครงการชื่อ "อาลีบาบาลิฟวิ่งเฮ้า" และโครงการ "บ้านบุญสิตา" โดยได้ยื่นคำขอออกใบอนุญาตเพื่อทำการจัดสรรที่ดินต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ประมาณ 2,279 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องและเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด คณะทำงานสืบสวนข้อเท็จจริงอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ประสานและขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ถูกร้องเรียน คือ ที่ดินรวม19 โฉนด ซึ่งตั้งอยู่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ดังกล่าว ว่าเข้าข่ายมูลฐานทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ต่อไป 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ