DSI ตรวจค้นเครือข่ายขบวนการจัดฮั้วประมูล ในพื้นที่ 3 จังหวัด

เผยแพร่: 24 ก.ค. 2565 10:59 น. ปรับรุง: 10 ส.ค. 2565 17:19 น. เปิดอ่าน 1684 ครั้ง   EN
 

DSI ตรวจค้นเครือข่ายขบวนการจัดฮั้วประมูล ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ตามที่ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำการสอบสวนกรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีพฤติการณ์ในการ “สมยอมราคากัน” (ฮั้ว) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 มาตรา 5 (คดีพิเศษที่ 53/2564) นั้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีพิเศษดังกล่าว โดย ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและพันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ หัวหน้าชุดตรวจค้น ได้สนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กองปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำหมายค้นของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เข้าทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 5 จุด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ชนะการประมูลในพื้นที่ ดังนี้ (1) จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 เป้าหมาย (2) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 เป้าหมาย และ (3) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เป้าหมาย

 

ผลการตรวจค้น พบเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารในโครงการอื่น ๆ ข้อมูลเอกสารงานประกวดราคาโครงการต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการยึด/อายัด เพื่อนำมาตรวจสอบ และจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล/นิติบุคคล ผู้กระทำความผิด ต่อไป ทั้งนี้ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีการดำเนินการออกหมายเรียกผู้กระทำผิดมารับทราบข้อหา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะการประมูล และผู้สมยอมราคากัน ในความผิดเกี่ยวกับการฮั้วประมูล จำนวน 5 ราย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นผู้ใดบ้าง

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน พร้อมทุ่มเททรัพยากร และบูรณาการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐสามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรี ทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ