DSI ได้รับประกาศเกียรติคุณการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2

เผยแพร่: 17 ม.ค. 2567 15:46 น. ปรับรุง: 17 ม.ค. 2567 15:46 น. เปิดอ่าน 339 ครั้ง  
 

     

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในระดับ “คุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10 - 09 (Auditorium) ชั้น ๑๐

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามระดับประเภทและระดับที่ประเมิน โดยกรมการศาสนา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ