DSI แจ้งข้อกล่าวหามาตรา 157 อดีตเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. คดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ กับพวก รวม 5 ราย

เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2567 10:26 น. ปรับรุง: 13 มิ.ย. 2567 11:22 น. เปิดอ่าน 567 ครั้ง  
 

           DSI แจ้งข้อกล่าวหามาตรา 157 อดีตเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. 
คดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ กับพวก รวม 5 ราย
 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายภาณพ (ขอสงวนนามสกุล) อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระบี่ เดินทางมาพบ ร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ทับสาร รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นายนพรัตน์ ปานเทศ พนักงานสอบสวน คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และนายทศพร โพธิ์ศรีทอง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 56/2567 ตามหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา กรณีการทุจริตในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 56/2566 ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่านายภาณพฯผู้ต้องหาได้กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 

        อนึ่ง ในคดีเดียวกันนี้ช่วงเช้าของวันเดียวกัน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งข้อกล่าวหากรรมการและผู้ดำเนินการของบริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายนิธินัย (สงวนนามสกุล) นายสำเริง (สงวนนามสกุล) นายจอม (สงวนนามสกุล) และนายยุทธนา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ให้การปฎิเสธคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง5รายให้ข้อเท็จจริงและชี้แจงพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 5 นาย จะทำคำชี้แจงและยื่นส่งเอกสารหลักฐานต่อคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษภายใน 30 วัน

        คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 215/2565จากการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 61 วรรคสองซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอนุมัติให้รับเป็นคดีพิเศษที่ 56/2566และมอบหมายให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ