DSI ติดตามและสนับสนุนการเรียกคืนพื้นที่ชายหาดเลพัง-ลายัน 178 ไร่

เผยแพร่: 1 พ.ย. 2565 12:18 น. ปรับรุง: 1 พ.ย. 2565 13:28 น. เปิดอ่าน 1282 ครั้ง  
 

DSI ติดตามและสนับสนุนการเรียกคืนพื้นที่ชายหาดเลพัง-ลายัน 178 ไร่


             เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้   นายอังศุเกติ์  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบและอำนวยความ    เป็นธรรม นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท    พงศ์อินทร์  อินทรขาว ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน  ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการเรียกคืนพื้นที่ชายหาดเลพัง-ลายัน 178 ไร่ ของจังหวัดภูเก็ต  โดยประชุมร่วมกับ นายปวีณ  กุมาร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต  นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดภูเก็ต  กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ได้ลงพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายอำเภอถลาง  ที่ดินจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล และอีกหลายหน่วยงาน  ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาล เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ในเนื้อที่ 178 ไร่  บริเวณหาดเลพัง-หาดลายัน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อันเป็นผลจากการสอบสวนในคดีพิเศษ และจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการกรณีดังกล่าว     มาอย่างต่อเนื่อง  มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาไปแล้วจำนวน 4 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ    55 ไร่  โดยจะมีการบังคับรื้อถอนโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอีกจำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 และในรายที่ยังไม่มีการบังคับรื้อถอนตามคำพิพากษาศาลก็จะดำเนินการโดยเร็ว  สำหรับกรณีที่มีบุคคลรายใหม่ทื่มีเจตนาเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐและพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่จะถูกดำเนินการในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (1) มาตรา 108 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง และมาตรา 72 ตรี วรรคหนึ่ง ต่อไป
    ในกรณีที่พบว่ามีการบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือพื้นที่ป่า ในพื้นที่ครอบคลุมหาดเลพังลายันกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกรณีการบังคับตามคำพิพากษาของศาล การบังคับคดีให้บุคคลออกจากพื้นที่และรื้อถอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535  กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนหาดเลพังลายันคืนให้แก่รัฐโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือพื้นที่ป่า ให้เกิดการยั่งยืนต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ