DSI ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 มติรับ 3 คดี เป็นคดีพิเศษ

เผยแพร่: 15 ก.พ. 2566 18:19 น. ปรับรุง: 20 ก.พ. 2566 8:57 น. เปิดอ่าน 1771 ครั้ง   EN
 

DSI ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 มติรับ 3 คดี เป็นคดีพิเศษ

      วันนี้ (วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการคดีพิเศษ รวม 22 ท่าน
       การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566  ผลการประชุมมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
      1. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งนางสาวประภา ปูรณโชติ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการธนาคาร) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
                2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศ กคพ. (ฉบับที่... ) พ.ศ....... เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยกำหนดรายละเอียดลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษของกฎหมาย        6 เรื่อง ได้แก่ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา  คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง คดีความผิดตามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและคดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
      3. ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่....) พ.ศ.... กำหนดให้คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นคดีพิเศษ
      4. ที่ประชุมมีมติให้คดีความผิดทางอาญาอื่นใดเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
         เรื่องที่ 1  กรณี ประชาชนถูกหลอกให้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในจังหวัดบึงกาฬ 
         เรื่องที่ 2  กรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ร้องขอให้ตรวจสอบกรณี เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตรวจพบการแผ้วถางปรับพื้นที่โดยใช้รถแบ็คโฮและมีการล้อมรั้วลวดหนามโดยรอบพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ  โดยเชื่อว่าเอกสาร ส.ค.1 เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่นำมาแสดง ไม่ตรงกับตำแหน่งแปลงที่ดินที่แท้จริง 
         เรื่องที่ 3  กรณี กองบังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอให้ดำเนินคดีกับบริษัท เอเชีย แพลนเตชั่น แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ จำกัด กับพวก ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ