ดีเอสไอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ ตรวจสอบกรณี กลุ่มบุคคล ลักลอบ ยึดถือครอบครอง ตัดไม้ในที่ดินของรัฐ ในพื้นที่นราธิวาส 

เผยแพร่: 15 ต.ค. 2564 15:59 น. ปรับรุง: 15 ต.ค. 2564 15:59 น. เปิดอ่าน 1786 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ ตรวจสอบกรณี กลุ่มบุคคล ลักลอบ ยึดถือครอบครอง ตัดไม้ในที่ดินของรัฐ ในพื้นที่นราธิวาส 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ 40/2564 กรณี กลุ่มบุคคล ลักลอบ ยึดถือครอบครอง ลักลอบตัดไม้ในที่ดินของรัฐ พื้นที่ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมกับนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ (รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า), กอ.รมน.ภาค 4, หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร), สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า, ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองร้อยทหารพราน 49 เพื่อกำหนดแผนงาน และมอบหมายหน้าที่ในการตรวจค้นเป้าหมายโรงเลื่อยจักร 418 ค้าไม้ จำกัด จังหวัดยะลา และห้างหุ้นส่วนจำกัดอานัส ค้าไม้ จังหวัดนราธิวาส โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นทั้งหมด 3 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1 ผลการเข้าตรวจค้นโรงเลื่อยจักร 418 ค้าไม้ จำกัด เป้าหมายที่ 2 ห้างหุ้นสวนจำกัดอานัสค้าไม้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป้าหมาย 3 โรงไม้นรามุทธากิจ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการตรวจสอบพบไม้ชุง และไม้แปรรูป เป็นจำนวนมาก เป็นไม้ที่ตะเคียน ไม้หลุมพอที่มีอายุกว่าร้อยปี บนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ทั้ง นส3 ก และโฉนดที่ดินจากพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสและ จังหวัดปัตตานี จากการตรวจสอบพบว่าเป็นไม้ ทั้งนี้ กรมสอบสวบคดีพิเศษ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะขยายผลการสืบสวนจากข้อเท็จจริงที่พบต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ