กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ส่งสำนวนและผู้ต้องหา คดีขายซิมการ์ดผ่าน App ดัง

เผยแพร่: 29 มี.ค. 2567 10:14 น. ปรับรุง: 29 มี.ค. 2567 10:15 น. เปิดอ่าน 752 ครั้ง  
 


          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่118/2565ให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษกรณีมีผู้ประกาศจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการลงทะเบียนแล้วด้วยข้อมูลบัตรของคนต่างด้าวผ่านAppขายสินค้าชื่อดังเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมต่างๆอันอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (1) (2) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 269/1 มาตรา 269/4 มาตรา 343 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนวนคดี จำนวน 6 แฟ้ม จำนวน 1,844 แผ่น ผู้ต้องหาบุคคลธรรมดา จำนวน 7 ราย นิติบุคคล จำนวน 4 ราย ค่าเสียหายมิอาจประเมินมูลค่าได้แต่มีผลกระทบในวงกว้างในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

          การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนโยบายของรัฐบาลโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษได้กำชับให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเร่งทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ขยายผลไปถึงกลุ่มนายทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดนอกจากนี้ยังมอบนโยบายว่าให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยยึดหลักความถูกต้องในการแก้ไขปัญหาทั้งยังต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง   


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ