DSI ลงพื้นที่ตรวจค้น/ยึดสินค้าเครื่องหมายการค้าปลอมในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี

เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2565 8:56 น. ปรับรุง: 30 มิ.ย. 2565 9:59 น. เปิดอ่าน 1627 ครั้ง   EN
 

DSI ลงพื้นที่ตรวจค้น/ยึดสินค้าเครื่องหมายการค้าปลอม

ในพื้นที่เมืองสุพรรณบุรี

         ภายใต้นโยบายนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งสืบสวนและรวบรวมหลักฐาน จึงทราบว่ามีการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
         วานนี้ (วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้นายวรพจน์ ไม้หอม รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และนายเทวา จุฬารี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจค้นแหล่งเก็บสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า จำนวน 2 จุด ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้า และบ้านพักอาศัยในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอาศัยอำนาจหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้พบสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหลายยี่ห้อ ได้แก่ Louis, MCM, Dior, channel เป็นต้น รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ  30 ล้านบาท
         กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534  ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพระราชบัญญัติการสอบสวนพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะได้ทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและประมวลเรื่องเสนออธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุและมีเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
         กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากประเทศไทยถูกสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) จัดอันดับสถานะทางการค้า อยู่ในบัญชีประเทศ  ที่ถูกจับตา (WL) ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มข้น โดยจะได้ดำเนินการสืบสวนจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ