กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค DSI ส่งสำนวน คดีพิเศษ ของผู้ต้องหา กรณี ลักลอบนำสารพาราควอต อ้างเป็นสารชีวภัณฑ์ จำหน่ายในโซเชียลฯ

เผยแพร่: 1 ก.ย. 2566 14:14 น. ปรับรุง: 1 ก.ย. 2566 14:19 น. เปิดอ่าน 1220 ครั้ง  
 

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษ ของผู้ต้องหา

กรณี ลักลอบนำสารพาราควอต อ้างเป็นสารชีวภัณฑ์ จำหน่ายในโซเชียลฯ

          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พันตำรวจโท อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายให้นายวรรณชัย พรหมรักษ์ รองผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 30/2563 พร้อมผู้ต้องหา จำนวน 4 ราย ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้พนักงานอัยการ กรณีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุตรดิตถ์ ลักลอบนำสารพาราควอตซึ่งเป็นวัตถุอันตรายเป็นส่วนผสมในผลิตภัณ์กำจัดวัชพืช โดยอ้างว่าเป็นสารชีวภัณฑ์ ปลอดภัยไร้สารเคมี จำหน่ายให้ผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและเสนอขายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อนำไปกำจัดวัชพืชในลำคลอง
          นับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2563 กฎหมายกำหนดให้สารพาราควอต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงฝากแจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการ หากกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจพบว่ามีรายใดฝ่าฝืนกฎหมายจดำเนินคดีทุกฐานความผิด และขยายผลเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรด้วย นอกจากนี้ จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการกำกับ ดูแลวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากมิจฉาชีพได้จดทะเบียนบังหน้า เพื่อให้สินค้าของตนเกิดความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน รวมทั้ง อาศัยสิทธิประโยชน์จากการจดทะเบียนเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี 
          กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน  หากพบว่าผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชไม่มีเลขทะเบียนหรือเลข วอ กำกับ หรือผลิตภัณฑ์ไม่ระบุที่มาของแหล่งผลิต ผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบกับกรมวิชาการเกษตร หรือหากพบเห็นผู้ฝ่าฝืน ให้แจ้งมาที่สายด่วน 1202 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ