DSI บินโดรนตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าเทือกเขากมลา จังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่: 8 มิ.ย. 2565 10:15 น. ปรับรุง: 30 มิ.ย. 2565 10:04 น. เปิดอ่าน 1765 ครั้ง   EN
 

DSI บินโดรนตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าเทือกเขากมลา จังหวัดภูเก็ต

           เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายศุภชัย คำคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 นางสาววันวิสาข์ คำชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 และศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ   บูรณาการงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.12 สาขากระบี่ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอกระทู้ ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าเทือกเขากมลา ตามเลขสืบสวนที่ 109/2565 และตามคำสั่งนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง กรณีการขุดดินหรือถมดิน ได้ก่อหรืออาจให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น
           กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 ได้ตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณกว่า 300 ไร่ มีกลุ่มผู้บุกรุกได้ทำการตัดไม้และทำลายหน้าดิน ขุดตักดินไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อหาผลประโยชน์จากพื้นที่โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงได้ทำการตรวจวัดพื้นที่โดยใช้เครื่องมือตรวจหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) พบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ 7.935472 98.36222  ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพิกัดดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา ตำบลเกาะแก้ว  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ.2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอนที่ 16 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2512 ซึ่งการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าควนเขากมลา เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา และเขต สปก. ด้วย ผลปรากฏว่าพบร่องรอยการขุดตักหน้าดินลักษณะใหม่สังเกตจากร่องรอยตีนตะขาบ โดยหลังจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ ว่าถูกต้องหรือไม่ เอกสารสิทธิ์ที่นำมาแสดงตรงแปลงหรือไม่อย่างไร

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ