ดีเอสไอ ส่งวัตถุพยานคดี “แตงโม” ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์

เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2565 19:29 น. ปรับรุง: 29 มิ.ย. 2565 14:09 น. เปิดอ่าน 1860 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ ส่งวัตถุพยานคดี “แตงโม” ให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน์

              วันที่ 14 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการฯ อาคารบี)  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย  พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ  ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  นายอังศุเกติ์  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสหวิทยาการคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรณี  การเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ร่วมกับ นายสมชาย  แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และคุณหญิงพรทิพย์        โรจนสุนันท์  สมาชิกวุฒิสภา นำพยานหลักฐานไปส่งยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการพิสูจน์ทาง      นิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์         ผศ.นพ.วรวีร์  ไวยวุฒิ  รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และ พันตำรวจโท เชน  กาญจนาปัจจ์   รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบพยานหลักฐาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต          จิตรอารีรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม  ร่วมเป็นพยานการรับมอบพยานหลักฐาน
              กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ในระหว่างดำเนินการสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 23/1 วรรคสอง เพื่อเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ พิจารณาว่ามีเหตุสมควร    ตามกฎหมายที่จะมีมติให้ทำการสืบสวนสอบสวน พอดีการเสียชีวิตของคุณพัชริดาหรือแตงโม เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ได้หรือไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  ได้เชิญผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ  กรณีมีบุคคลอ้างว่าครอบครองวัตถุพยานสำคัญเกี่ยวกับคดีดังกล่าวและได้ส่งบรรจุภัณฑ์บรรจุวัตถุพยานจากต่างประเทศถึงกรรมาธิการฯ และภายหลังการประชุมร่วมกัน คณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวน       คดีพิเศษ  เพื่อส่งวัตถุพยานที่ได้รับมาดังกล่าว เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยมีพยานหลักฐาน ได้แก่ ผ้าขาวโปร่งลายจุด จำนวน 1 ผืน  เส้นผม จำนวน 2 เส้น และเศษวัสดุคล้ายดินและทรายอีกจำนวนหนึ่ง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ