DSI เรียก BTSC เข้าให้ถ้อยคำ กรณี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

14 มกราคม 2564 17:05 น. เปิดอ่าน 124 ครั้ง  
 

DSI เรียก BTSC เข้าให้ถ้อยคำ กรณี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

           จากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีการกีดกันการเสนอราคาอันอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสืบสวนกรณีดังกล่าว

           ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTSC โดย นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะผู้ร่วมประมูลในโครงการนี้ เป็นผู้แทนมาให้ถ้อยคำในรายละเอียดที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการประมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งในคดีนี้ศาลปกครองเห็นด้วยตามฟ้อง และได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับหลักเกณฑ์ใหม่ ให้คงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการยื่นประมูลที่ผ่านมา

           ทั้งนี้ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการกำชับให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งรัดดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนอื่น ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ