สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการ “ต่อสิทธิ์อายุการใช้งานชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Magnet System) และสังคมออนไลน์ (Magnet Axiom)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4 มิถุนายน 2564 10:37 น. เปิดอ่าน 31 ครั้ง  
 

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายการ “ต่อสิทธิ์อายุการใช้งานชุดอุปกรณ์ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต (Magnet System) และสังคมออนไลน์ (Magnet Axiom)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ