รายงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การออกแบบและการสร้างระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ระยะที่ 1)"

23 พฤศจิกายน 2563 14:08 น. เปิดอ่าน 344 ครั้ง  
 

รายงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง "การออกแบบและการสร้างระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ระยะที่ 1)"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ