รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือน เมษายน - สิงหาคม 2563)

29 กันยายน 2563 15:27 น. เปิดอ่าน 263 ครั้ง  
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือน เมษายน - สิงหาคม 2563)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง