รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 สิงหาคม 2563 14:48 น. เปิดอ่าน 328 ครั้ง  
 

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องที่ 4.2 การเปรียบเที่ยบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง