(ขยายเวลาการรับสมัครฯ)รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ)

18 เมษายน 2557 15:33 น. เปิดอ่าน 367 ครั้ง  
 

(ขยายเวลาการรับสมัครฯ)รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง