การกระทำผิดฐานยึดถือครอบครองป่า ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

25 มิถุนายน 2562 10:47 น. เปิดอ่าน 979 ครั้ง  
 

บทความ ความรู้เผยแพร่ เรื่อง การกระทำผิดฐานยึดถือครอบครอง "ป่า" ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

โดย

นายภูรินท์พัฒน์ สมบูรณ์

ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ