รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

27 ธันวาคม 2562 12:24 น. เปิดอ่าน 1832 ครั้ง  
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ