รายงานแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 - 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

7 พฤษภาคม 2563 14:03 น. เปิดอ่าน 720 ครั้ง  
 

รายงานแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 - 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง