การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

เผยแพร่: 6 ม.ค. 2563 9:29 น. ปรับรุง: 6 ม.ค. 2563 10:08 น. เปิดอ่าน 3320 ครั้ง  
 

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

Link ไปยังแบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น ฯ >>>  https://forms.gle/hrU5sgSKbz3YwFyXA

เอกสารแนบท้ายประกอบด้วย

1. บันทึกหลักการและเหตุผลฯ

2. ร่าง พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3.บัญชีท้าย พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ

4. ตารางเปรียบเทียบ พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ