การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ....

เผยแพร่: 5 มิ.ย. 2562 11:41 น. ปรับรุง: 27 ธ.ค. 2562 12:21 น. เปิดอ่าน 4275 ครั้ง  
 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ....

Link ไปยังแบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น ฯ >>>  https://forms.gle/GFdH3Evp7EFNNkxh6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ