รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่: 14 ก.ย. 2565 16:24 น. ปรับรุง: 14 ก.ย. 2565 16:28 น. เปิดอ่าน 22570 ครั้ง  
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

1. รายละเอียดประกาศ

2. ใบสมัคร ตำแหน่ง นิติกร

3. ใบสมัคร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ