รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการพิเศษภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2564 19:30 น. ปรับรุง: 26 ต.ค. 2564 19:31 น. เปิดอ่าน 8313 ครั้ง  
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองปฏิบัติการพิเศษภาค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจเร่งด่วน (คดีรถหรู) ของกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ตามประกาศที่แนบ

1. รายละเอียดประกาศ

2. ใบสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย