DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษที่ 273/2565 กรณี Forex-3D พร้อมผู้ต้องหา 8 ราย ให้พนักงานอัยการพิจารณา

เผยแพร่: 14 ก.พ. 2566 15:35 น. ปรับรุง: 14 ก.พ. 2566 15:35 น. เปิดอ่าน 2333 ครั้ง  
 

DSI ส่งสำนวนคดีพิเศษที่ 273/2565 กรณี Forex-3D 
พร้อมผู้ต้องหา 8 ราย ให้พนักงานอัยการพิจารณา

 

      ตามที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 มีหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (Forex 3D) เพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ราย และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 273/2565 นั้น


      วันนี้ (วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 273/2565 เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว จำนวน 8 ราย ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  พ.ศ. 2527 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 12  และมาตรา 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3 มาตรา 14 และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกัน จำนวน 8 ราย โดยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ นำสำนวนคดีพิเศษที่ 273/2565 จำนวน 42 แฟ้ม 18,450 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหา ไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่


      สำหรับความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2547 และกรณีที่มีบุคคลกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับดารานักแสดงชื่อดังตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 


     กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน และบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex-3D อันเกิดจากการกระทำของดารา นักร้อง นักแสดง บุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือบุคคลใด ๆ ให้เข้าไปพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็วต่อไป  ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่าหากพบพยานหลักฐานว่ามีผู้ใดกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก กรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ดำเนินคดี

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ