ดีเอสไอ เตรียมเฉลี่ยทรัพย์คดีแชร์ บ.อีซี่ เน็ตเวิร์ค ฯ คืนผู้เสียหาย ตามคำพิพากษา

เผยแพร่: 5 พ.ย. 2563 11:28 น. ปรับรุง: 5 พ.ย. 2563 13:23 น. เปิดอ่าน 3911 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ เตรียมเฉลี่ยทรัพย์คดีแชร์ บ.อีซี่ เน็ตเวิร์ค ฯ คืนผู้เสียหาย ตามคำพิพากษา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการเฉลี่ยคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายตามคำพิพากษาในคดีพิเศษที่ 79/2550 โดยเชิญ นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ที่ปรึกษาของคณะทำงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมด้วย


กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินคดีอาญากับ บริษัท อีซี่เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กับพวก ในความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 หรือแชร์ลูกโซ่ กรณีที่มีพฤติการณ์หลอกลวง ชักชวนให้ประชาชนเข้าฟังการบรรยายแผนการตลาด แล้วชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร มีประชาชนผู้เสียหายหลายหมื่นคนร่วมลงทุนประกอบธุรกิจ โดยผู้ร่วมลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนกว่าร้อยละ 275.86 ต่อปี ของเงินลงทุนทั้งที่ไม่มีการประกอบธุรกิจอันมีรายได้ตามที่โฆษณาจริงและมีลักษณะเป็นการนำเงินของผู้เสียหายหมุนเวียนจ่ายโดยนำเงินรายหลังๆมาจ่ายให้รายแรกๆ จนเกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 79/2550 และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญา บัดนี้ ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลย รวมทั้งให้จำเลยที่เกี่ยวข้องชดใช้คืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายในคดี รวม 444 ราย ซึ่งต้องนำทรัพย์สินที่ยึดในคดีมาเฉลี่ยทรัพย์ตามคำพิพากษา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดให้ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงเชิญผู้แทนกรมบังคับคดีซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบังคับคดีแพ่ง มาให้คำปรึกษาและแนะนำในการกำหนดกระบวนงานและขั้นตอนเพื่อความรอบคอบและให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเมื่อกำหนดวิธีการและจำนวนเงินที่จะเฉลี่ยคืนผู้เสียหายตามสัดส่วนเสร็จแล้ว คณะทำงานก็จะเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ ประกาศต่อสาธารณชน และดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป


 กรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีความตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียหายในคดีดังกล่าว ซึ่งรอที่จะได้รับการเฉลี่ยทรัพย์ตามคำพิพากษา แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยรอบคอบ โปร่งใส และให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากผู้เสียหายในคดีดังกล่าวมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือโทรศัพท์ 1202 ต่อกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ