ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

เผยแพร่: 30 พ.ค. 2566 15:17 น. ปรับรุง: 30 พ.ค. 2566 15:17 น. เปิดอ่าน 4542 ครั้ง  
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ