DSI ส่งสำนวน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านเว็บไซต์ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2566 8:47 น. ปรับรุง: 29 ก.ย. 2566 8:47 น. เปิดอ่าน 19348 ครั้ง  
 

DSI ส่งสำนวน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านเว็บไซต์

ทำให้ประชาชนหลงเชื่อ


            สืบเนื่องจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้เข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ทำการสืบสวนสอบสวน กรณี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีพฤติการณ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและซื้อใช้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

            กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้สอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 52/2563 และคดีพิเศษที่ 53/2563 โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนสรุปสำนวนคดีพิเศษแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

            - คดีพิเศษที่ 52/2563 กรณี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยร้องเรียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดี - คอนแทค, ดี - คอนแทค พลัส มีพฤติการณ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านทางเว็บไซต์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 66 มีผู้ต้องหาเป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 18 ราย (หลบหนีและออกหมายจับไว้ จำนวน 1 ราย) และนิติบุคคลจำนวน 2 ราย เอกสารจำนวน 12 แฟ้ม 4,145 แผ่น

            - คดีพิเศษที่ 53/2563 กรณี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร้องเรียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อไซตา หรือไซตาพลัส มีพฤติการณ์โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านทางเว็บไซต์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 มีผู้ต้องหาเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 5 ราย และนิติบุคคล จำนวน 2 ราย เอกสารจำนวน 6 แฟ้ม 1,970 แผ่น

​            โดยในทั้งสองคดีดังกล่าว อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522, และขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา  

​            DSI ขอแจ้งเตือนไปยังประชาชน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีการโฆษณาเกินจริง

หากมีข้อสงสัย ขอให้ตรวจสอบข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งมาเบาะแสมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่เว็บไซต์ www.dsi.go.th หรือ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร.1202  


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ