DSI ร่วมตรวจสอบพื้นที่เทคนิคถลาง ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯบางขนุน

30 พฤศจิกายน 2563 8:45 น. เปิดอ่าน 340 ครั้ง  
 

DSI ร่วมตรวจสอบพื้นที่เทคนิคถลาง ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์
ในเขตป่าสงวนฯบางขนุน

        วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมตรวจสอบพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ จากกรมป่าไม้ จำนวนเนื้อที่ 142-1-17 ไร่   ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่  เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปราม ที่ 4 ภาคใต้ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

จากการร่วมกันดำเนินการ ตรวจสอบแนวเขตรอบนอกของวิทยาลัยทั้งหมด ปรากฏว่ายังมีความคลาดเคลื่อน ของเนื้อที่กับแผนที่ ที่วิทยาลัยได้รับอนุญาตอยู่บางส่วน โดยคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ที่ประชุมมีมติว่าให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ประมวลเรื่องและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อนำเสนออธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการทำแผนที่ใหม่ เพื่อให้ตรงกับเนื้อที่ที่วิทยาลัยได้รับอนุญาตโดยด่วน ต่อไป และมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่วยประสานเร่งรัดกรมป่าไม้  เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการสืบสวน ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไปพร้อมกัน

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ