DSI จัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน ป้องกันอาชญากรรมพิเศษ

17 มีนาคม 2564 18:18 น. เปิดอ่าน 273 ครั้ง   EN
 

DSI จัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน ป้องกันอาชญากรรมพิเศษ

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายดีเอสไอ (DSI Station) ซึ่งมีแกนนำเครือข่ายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนประมาณ 30 ราย จาก 9 ศูนย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเครือข่ายต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก อัครพลฯ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนำเครือข่าย ผู้เปรียบเสมือนตัวแทนภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษระดับพื้นที่ เกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังอาชญากรรม รวมทั้งการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่อให้เป็นกลไกระดับพื้นที่ในการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะในมิติของการป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ต่อไป