โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงข่าว ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง DSI บูรณาการร่วมกับ กรมการปกครอง และจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบกรณีคนต่างด้าว สวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว

เผยแพร่: 29 พ.ค. 2563 17:44 น. ปรับรุง: 30 พ.ค. 2563 11:19 น. เปิดอ่าน 2060 ครั้ง   EN
 

โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงข่าว ภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง DSI บูรณาการร่วมกับ กรมการปกครอง และจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบกรณีคนต่างด้าว สวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ