อธิบดีดีเอสไอ รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” 

2 มีนาคม 2564 7:52 น. เปิดอ่าน 255 ครั้ง   EN
 

อธิบดีดีเอสไอ รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” 

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564  พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี วรณัน  ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ให้เป็นวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 74 ภาควิทยาการ โดยมีประเด็นสำคัญในการบรรยาย ได้แก่ อำนาจหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีความผิดที่อยู่ในอำนาจสืบสวนและสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 


 

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้พิพากษา มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ