รายงานแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

29 ตุลาคม 2562 14:32 น. เปิดอ่าน 980 ครั้ง  
 

รายงานแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง