หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2562 15:40 น. ปรับรุง: 31 ต.ค. 2562 15:40 น. เปิดอ่าน 29174 ครั้ง   EN
 

หน่วยงานให้มีตามกฎกระทรวงฯ

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
 • กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
 • กองคดีความมั่นคง
 • กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
 • กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • กองคดีการค้ามนุษย์
 • กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
 • กองคดีภาษีอากร
 • กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองบริหารคดีพิเศษ
 • กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • กองปฏิบัติการพิเศษ
 • กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ