คู่มือมาตรฐานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ (Memorandum of Understanding : MOU)

เผยแพร่: 8 เม.ย. 2564 11:29 น. ปรับรุง: 8 เม.ย. 2564 11:29 น. เปิดอ่าน 3028 ครั้ง  
 

คู่มือมาตรฐานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการประสานแบบบูรณาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ (Memorandum of Understanding : MOU)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย