ผลงานทางวิชาการ (พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ)

เผยแพร่: 28 ก.พ. 2566 15:45 น. ปรับรุง: 28 ก.พ. 2566 16:07 น. เปิดอ่าน 2399 ครั้ง  
 

ผลงานทางวิชาการ กรณีถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน Forex-3D ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 และ
กรณีบริษัทผู้ถูกกล่าวหาพวก มีพฤติการณ์สำแดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย พันตำรวจโทกฤช อาจสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ